ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไปและกฎ

1. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ถึงบริการ และ/หรือ การเล่นเกมส์ ที่อยู่ภายใต้ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” บนเว็บไซต์ www.goldenslot.com (1) (ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะการอ้างถึงการเข้าใช้บริการบางส่วน หรือว่า การเล่น หรือทั้งหมดร่วมกัน เราจะใช้การอ้างอิงโดยใช้คำว่า “www.goldenslot.com” หรือ “ไซต์” หรือ “GOLDENSLOT”) นั่นหมายถึงคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป และคุณจะต้องรับรองว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันกับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณจะต้องไม่ทำการลงทะเบียนกับเรา ซึ่งหมายถึงคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการ และ ซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบเกมส์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนในเว็บไซต์ การใช้บริการใดๆ และการวางเดิมพันทุกครั้งที่เกิดขึ้นบนเว็บ www.goldenslot.com ถือว่ามีความเกี่ยวข้อง และยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

3. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศอยู่ในส่วนของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” บนเว็บไซต์ www.goldenslot.com เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องตรวจสอบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่คุณยังคงสามารถใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดังกล่าว

4. "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง และเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณ และ GOLDENSLOT และมันยังเป็นความเข้าใจหรือข้อตกลงที่รวมข้อตกลง หรือว่า การประกาศแสดงผลใดๆ ต่อตามก่อนหน้านี้ ระหว่างคุณและ GOLDENSLOT คุณยืนยันที่จะยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้คุณ โดยที่คุณไม่สามารถอ้างถึงข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้

5. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และบทบัญญัติใดๆบนเว็บไซต์ www.goldenslot.com ที่ปรากฏในส่วนอื่นของเว็บ ให้ถือว่าบทบัญญัติของข้อตกลงของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ถือเป็นที่สิ้นสุด

การมีส่วนร่วม

1. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม สำหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ และเกมส์ของ GOLDENSLOT (ต่อไปในข้อความนี้จะเรียกว่า "การเล่น") คุณจะต้องอยู่ในเขตกฏหมายที่อนุญาตให้เล่นการพนันได้และ การเล่นจะถือเป็นโมฆะในเขตกฏหมายใดก็ตามที่การพนันเป็นสิ่งต้องห้าม

2. ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้กฎหมายของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตในเขตกฏหมายที่คุณอยู่อาศัยอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนกับ GOLDENSLOT ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

3. สำหรับผู้ที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฏหมายในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ไม่สามารถเล่นเกมส์ที่ GOLDENSLOT ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเล่นได้ในทุกกรณีหากอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

4. การเล่นทำได้เพื่อความสนุกหรือความบันเทิงส่วนตัว ห้ามใช้ GOLDENSLOT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามที่เคร่งครัด ผู้เล่นจะต้องใช้ดุลพินิจในการยอมรับความเสี่ยงต่างๆในการเล่น GOLDENSLOT และถือว่าการเล่นที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่คุณเลือกเอง ผู้เล่นที่ต้องการแค่การเล่นเพื่อความสนุกโดยไม่ต้องการเสียเงินจริง ก็สามารถที่จะเลือกเล่นในโหมด "ทดลองเล่นฟรี" ได้เหมือนกัน

5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้เล่น โดยอาจจะมีการขอหลักฐานซึ่งระบุความเป็นตัวตนของคุณ รวมถึง อายุ ก่อนที่จะอนุญาตให้คุณได้ทำการเข้าร่วมใช้บริการใน GOLDENSLOT

บัญชี เงื่อนไขการใช้งาน และ การยกเลิกการใช้งาน

1. เงื่อนไขการใช้งาน www.goldenslot.com คือคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเงื่อนไข ข้อตกลง และ ประกาศ รวมถึง “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” คุณไม่สามารถใช้งาน GOLDENSLOT บริการ หรือ กิจกรรมอันใดที่มีผลทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดการทำงานชั่วคราว หรือ เป็นการรบกวนผู้เล่นคนอื่นๆที่มีอยู่ในระบบ และ คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึง GOLDENSLOT โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ในบริการ ผ่านเทคนิคเช่นการแฮ็ก การสุ่มรหัส หรือ ชื่อเรียกอื่นใดที่มีความหมายดังกล่าว

2. GOLDENSLOT สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ยอดเงินในบัญชีของคุณในเวลาที่มีการยกเลิกดังกล่าวจะได้รับการคืนเงินให้กับคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินตามที่กำหนดโดย GOLDENSLOT อย่างไรก็ตาม GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ที่ในการที่จะถือโมฆะ การชนะหรือรางวัลใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นไปแล้วในบัญชีของคุณ หากว่า

- ถ้าคุณยังไม่เป็นผู้ที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ ในเขตกฏหมายที่คุณอาศัยอยู่

- ถ้าคุณอาศัยอยู่ในเขตการเล่นคาสิโนที่เป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

- ถ้าคุณให้ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ถูกต้องหรือให้ข้อมูลที่ทำให้ทาง GOLDENSLOT เข้าใจผิด

- ถ้าคุณมีส่วนร่วมในพฤติกรรมการฉ้อโกง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือว่า รบกวนผู้เล่นคนอื่นๆ ภายใน GOLDENSLOT

- หากคุณมีการใช้ “Charged Back” หรือ การปฏิเสธชำระเงิน หรือ เปิดข้อพิพาษ และ ปฏิเสธการจ่ายเงินเข้าสู่บัญชีของ GoldenSlot สำหรับผู้ที่ใช้บริการเติมเงินด้วยบัตรเครดิต หรือว่าช่องทางการชำระเงินอื่นๆ

- ถ้าคุณจะพบว่ามีการโกงความพยายามที่จะโกง หรือ พยายามที่จะโกง หรือว่าทาง GOLDENSLOT พบว่ามีการใช้เครื่องอื่น เช่นซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบอัตโนมัติใดๆ เพื่อที่จะทำให้เกิดการเล่น หรือว่า ตรวจจับพฤติกรรมการทำงานของระบบ

- ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งบัญชีใน GOLDENSLOT

- ถ้าชื่อในบัญชีของคุณใน www.goldenslot.com ไม่ตรงกับชื่อที่เกี่ยวข้องกับวิธีการชำระเงินคืนที่ใช้ในบัญชี www.goldenslot.com ของคุณ

- ถ้าคุณมีรายการถอนค้างอยู่ และ ทำการเริ่มเล่น ในขณะที่รายการคำขอถอนยังไม่ได้ถูกดำเนินการ

- ถ้าคุณไม่ได้เล่น GOLDENSLOT เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงส่วนตัวของคุณเอง (เช่นการเล่นโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ หรือ การวางแผนเป็นกลุ่ม)

- ถ้าคุณอนุญาต (ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตาม) ให้บุคคลอื่นใช้บัญชี GOLDENSLOT ของคุณ ในการเล่นเกมส์หรือใช้บริการ หรือมีการเปิดเผยรายละเอียดบัญชีและรหัสผ่านของคุณไปยังบุคคลที่สาม

- หากคุณมีส่วนร่วมในโปรโมชั่น GOLDENSLOT หรือพยายามที่จะถอนเงินสดออกก่อน ได้ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่น หรือพยายามกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาถึงโบนัสไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัล หรือ คะแนนสะสม

- หากคุณไม่ได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 180 วัน ยอดเงินคงเหลือใดๆ ถือว่าเป็นสิทธิ์ของ GOLDENSLOT ในการดึงกลับเข้าสู่ระบบกลาง

- หากคุณทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบพร้อมๆ กันจากหลายที่ ไม่ว่าท่านจะใช้บัญชีรายชื่อผู้เล่น 1 บัญชีหรือมากกว่าก็ตาม

3. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับเช่นเลขบัญชีและรหัสผ่าน ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือนำบัญชีของคุณใน GOLDENSLOT ถ้าคนอื่นรู้ข้อมูลด้านบัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือ บัญชีของบุคคลที่สามใน GOLDENSLOT