ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เงื่อนไขทั่วไปและกฎ

1. การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ถึงบริการ และ/หรือ การเล่นเกมส์ ที่อยู่ภายใต้ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” บนเว็บไซต์ www.goldenslot.com (1) (ต่อจากนี้ไป ไม่ว่าจะการอ้างถึงการเข้าใช้บริการบางส่วน หรือว่า การเล่น หรือทั้งหมดร่วมกัน เราจะใช้การอ้างอิงโดยใช้คำว่า “www.goldenslot.com” หรือ “ไซต์” หรือ “GOLDENSLOT”) นั่นหมายถึงคุณจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18ปีขึ้นไป และคุณจะต้องรับรองว่าได้อ่าน ทำความเข้าใจ และตกลงที่จะปฏิบัติและผูกพันกับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข คุณจะต้องไม่ทำการลงทะเบียนกับเรา ซึ่งหมายถึงคุณไม่สามารถเข้าถึงบริการ และ ซอฟต์แวร์ รวมถึงระบบเกมส์ที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ได้

2. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การลงทะเบียนในเว็บไซต์ การใช้บริการใดๆ และการวางเดิมพันทุกครั้งที่เกิดขึ้นบนเว็บ www.goldenslot.com ถือว่ามีความเกี่ยวข้อง และยอมรับ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”

3. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อมีการประกาศอยู่ในส่วนของ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” บนเว็บไซต์ www.goldenslot.com เป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องตรวจสอบ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” อย่างสม่ำเสมอ ขณะที่คุณยังคงสามารถใช้เว็บไซต์หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" จะถือว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงดังกล่าว

4. "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวเอง และเป็นข้อตกลงที่เกิดขึ้นระหว่างคุณ และ GOLDENSLOT และมันยังเป็นความเข้าใจหรือข้อตกลงที่รวมข้อตกลง หรือว่า การประกาศแสดงผลใดๆ ต่อตามก่อนหน้านี้ ระหว่างคุณและ GOLDENSLOT คุณยืนยันที่จะยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้คุณ โดยที่คุณไม่สามารถอ้างถึงข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากการบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้

5. ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างบทบัญญัติของข้อตกลงนี้และบทบัญญัติใดๆบนเว็บไซต์ www.goldenslot.com ที่ปรากฏในส่วนอื่นของเว็บ ให้ถือว่าบทบัญญัติของข้อตกลงของ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ถือเป็นที่สิ้นสุด

การมีส่วนร่วม

1. เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วม สำหรับบริการ ผลิตภัณฑ์ และเกมส์ของ GOLDENSLOT (ต่อไปในข้อความนี้จะเรียกว่า "การเล่น") คุณจะต้องอยู่ในเขตกฏหมายที่อนุญาตให้เล่นการพนันได้และ การเล่นจะถือเป็นโมฆะในเขตกฏหมายใดก็ตามที่การพนันเป็นสิ่งต้องห้าม

2. ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้กฎหมายของการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตในเขตกฏหมายที่คุณอยู่อาศัยอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทะเบียนกับ GOLDENSLOT ในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่นั้นถูกต้องตามกฎหมาย

3. สำหรับผู้ที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามกฏหมายในสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ไม่สามารถเล่นเกมส์ที่ GOLDENSLOT ได้ แต่อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถเล่นได้ในทุกกรณีหากอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

4. การเล่นทำได้เพื่อความสนุกหรือความบันเทิงส่วนตัว ห้ามใช้ GOLDENSLOT ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นสิ่งต้องห้ามที่เคร่งครัด ผู้เล่นจะต้องใช้ดุลพินิจในการยอมรับความเสี่ยงต่างๆในการเล่น GOLDENSLOT และถือว่าการเล่นที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่คุณเลือกเอง ผู้เล่นที่ต้องการแค่การเล่นเพื่อความสนุกโดยไม่ต้องการเสียเงินจริง ก็สามารถที่จะเลือกเล่นในโหมด "ทดลองเล่นฟรี" ได้เหมือนกัน

5. เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลผู้เล่น โดยอาจจะมีการขอหลักฐานซึ่งระบุความเป็นตัวตนของคุณ รวมถึง อายุ ก่อนที่จะอนุญาตให้คุณได้ทำการเข้าร่วมใช้บริการใน GOLDENSLOT

บัญชี เงื่อนไขการใช้งาน และ การยกเลิกการใช้งาน

1. เงื่อนไขการใช้งาน www.goldenslot.com คือคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในเงื่อนไข ข้อตกลง และ ประกาศ รวมถึง “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” คุณไม่สามารถใช้งาน GOLDENSLOT บริการ หรือ กิจกรรมอันใดที่มีผลทำให้เกิดความเสียหาย การหยุดการทำงานชั่วคราว หรือ เป็นการรบกวนผู้เล่นคนอื่นๆที่มีอยู่ในระบบ และ คุณจะต้องไม่พยายามเข้าถึง GOLDENSLOT โดยที่คุณไม่มีสิทธิ์ในบริการ ผ่านเทคนิคเช่นการแฮ็ก การสุ่มรหัส หรือ ชื่อเรียกอื่นใดที่มีความหมายดังกล่าว

2. GOLDENSLOT สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ยอดเงินในบัญชีของคุณในเวลาที่มีการยกเลิกดังกล่าวจะได้รับการคืนเงินให้กับคุณโดยใช้วิธีการชำระเงินตามที่กำหนดโดย GOLDENSLOT อย่างไรก็ตาม GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ที่ในการที่จะถือโมฆะ การชนะหรือรางวัลใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นไปแล้วในบัญชีของคุณ หากว่า

3. คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความลับเช่นเลขบัญชีและรหัสผ่าน ท่านจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นๆ หรือบุคคลที่สามหรือนำบัญชีของคุณใน GOLDENSLOT ถ้าคนอื่นรู้ข้อมูลด้านบัญชีของคุณ คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตัวเอง หรือ บัญชีของบุคคลที่สามใน GOLDENSLOT

เงินที่ได้มา

1. ก่อนที่จะมีการอนุญาติให้ท่านทำการถอนเงินรางวัลใด ๆ ทาง GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการเล่น GOLDENSLOT รวมถึงที่ระบุความเป็นตัวของคุณหรือสำเนาของบัตรเครดิตและประวัติการการทำธุรกรรมของคุณหรือเอกสารอื่นๆใน GOLDENSLOT หากจำเป็น หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่ทาง GOLDENSLOT ร้องขอ เพื่อความปลอดภัยของบัญชี และทาง GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลใดๆ ในบัญชีของคุณ

2. หากคุณมีความข้องใจหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับผลของการเล่นใดๆ ที่คุณจะต้องส่งเรื่องร้องเรียนของคุณกับ GOLDENSLOT ภายใน 14 วัน ในกรณีที่มีปัญหาต่างๆ เช่น การแสดงบนเครื่องของคุณ หรือเกิดการ error ในขณะที่กำลังเล่นใน GOLDENSLOT

ข้อจำกัดด้านเงินรางวัลที่ชนะ

1. เงินรางวัลสูงสุดเป็นเงินยูโรหรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ ซึ่งอาจจะได้รับรางวัลในวันนั้นต่อคนต่อวัน:

- 100,000 สำหรับการเล่นเกมคาสิโน

- 100,000 สำหรับการเล่นประเภทมีการต่อรอง

2. เงินรางวัลเหล่านี้เป็นเงินที่ได้รับการพิจารณาโดยการเล่นพนันเดิมพันของคุณ ในกรณีที่เลือกเล่นเกมที่แตกต่างกันจะรวมการเดิมพันหรือวงเงินที่สะสมรางวัลเงินสูงสุดหรือต่ำสุด

3. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ที่เปลี่ยนแปลงเงินรางวัลสูงสุดที่จะได้ต่อวัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะยกเลิกเงินรางวัล และ การชนะใดๆ ที่ระบบของเราแจ้งว่า การชนะหรือเงินรางวัลดังกล่าวมีความผิดพลาดและเกิดกว่ายอดที่เราจำกัดไว้ต่อวัน

เงินโบนัส

1. เงินโบนัสเป็นเงินมอบให้กับลูกค้าของคาสิโนเพื่อส่งเสริมการขาย ลูกค้าไม่สามารถเบิกเงินดังกล่าวทันทีที่ได้รับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโบนัสกฎของเงินโบนัสที่แตกต่าง

2. เงินโบนัสสามารถแปลงเป็นเงินจริงและถอนออกได้ เมื่อท่านได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของโปรโมชั่นดังกล่าวแล้ว ซึ่งโปรโมชั่นแต่ละตัวนั้น มีข้อกำหนดที่ต่างกันออกไป

บทบัญญัติบริการอื่น ๆ

1. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าในการปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่มีอยู่หรือการให้บริการอื่นๆและการยกเลิกบริการใดๆ เช่น ปิดกิจกรรมหรือเกมของ GOLDENSLOT เมื่อเวลาใดๆ ก็ได้

2. GOLDENSLOT จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านคุณใส่ผิดและลืมหรือสูญเสียข้อมูลเหล่านี้แล้วไม่สามารถที่จะเข้าสู่ GOLDENSLOT ได้ นอกเหนือจากเกิดข้อผิดพลาดจากทาง GOLDENSLOT เอง

3. GOLDENSLOT จะไม่รับผิดชอบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณทำงานผิดปกติ ไม่ว่าจะเกิดจากความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

4. ค่าดำเนินการค่าปรับ ค่าภาษี ซึ่งเป็นผลจากเงินรางวัล หรือ ค่าอื่นใดก็ตามขณะที่คุณใช้บริการบน GOLDENSLOT คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

การเผยแพร่

1. ถ้าพบว่าคุณมีการโกงหรือพยายามที่จะโกง GOLDENSLOT หรือถ้าคุณทำจริงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย GOLDENSLOT สงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่การกระทำของคุณร่วมกับข้อมูลด้านตัวตนของคุณ โดยไม่มีข้อจำกัด รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ที่อยู่ อีเมลของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับ คาสิโน, ธนาคาร, บริษัท บัตรเครดิต ให้กับองค์กรภายนอก

2. ถ้าในขณะที่การเล่น GOLDENSLOT ยอดเงินที่ชนะของคุณ ทาง GOLDENSLOT จะขอเผยแพร่ และ ทาง GOLDENSLOT อาจจะขอให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมกับ GOLDENSLOT เพื่อการทำการประชาสัมพันธ์ แต่อย่างไรก็ตามเราจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การปฏิเสธการรับประกัน, การชดใช้ค่าเสียหายและการจำกัดความรับผิด

1. ทาง GOLDENSLOT, พนักงานของบริษัท, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, ผู้ถือหุ้น, ผู้ได้รับใบอนุญาต, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้ค้าส่ง, พ่อแม่ผู้ปกครอง, บริษัทในเครือ, บริษัทย่อย, โฆษณา,โปรโมชั่นหรือสื่ออื่นๆ, เอเย่นต์ ไม่จำเป็นที่จะต้องชดเชยความเสียหายใด จากการเรียกร้องต่างๆ ค่าใช้จ่าย, ความเสียหาย, หนี้สินและค่าใช้จ่าย ๆ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย) ที่อาจเกิดจากไม่ว่าจะเป็นทาง GOLDENSLOT หรือว่า บุคคลที่สาม ในสิ่งใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นจาก:

- การเรียกร้องใด ๆ ของการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลอื่นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

- การละเมิดใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ

- การเข้าร่วม การใช้งาน GOLDENSLOT

- การใช้งานใดๆ ของคุณกับเว็บไซต์ GOLDENSLOT

- การเข้าร่วม การใช้งาน หรือเข้าซ้ำของคุณกับเซิร์ฟเวอร์เกมส์ GOLDENSLOT

- คุณเล่นหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ บริการ หรือโปรโมชั่นของ GOLDENSLOT

- การยอมรับเงินรางวัลใดๆ

- การกระทำใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ที่ทำโดยบุคคลที่สามผ่านการใช้บัญชีของคุณ

2. GOLDENSLOT พยายามอย่างเต็มที่ ที่จะทำให้บริการเข้าถึงได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทางเราไม่สามารถมีหลักประกันทุกชนิด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับเว็บไซต์ GOLDENSLOT ทั้งเรื่องเนื้อหา การให้บริการ ซอฟต์แวร์เกมส์ และ ข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบ รวมถึงแต่ไม่จำกัด ไปยัง ข้อกำหนดทางกฏหมาย การใช้งานเพื่อการค้า หรือ อื่นใด

3. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า บริการ และ การเล่น ของ GOLDENSLOT นั้นจะตรงกับความต้องการของคุณ หรือ ว่าการใช้งาน ที่ถูกขัดจังหวะจากปัจจัยภายนอก ความปลอดภัยในการเข้าถึง ความผิดพลาดของข้อมูล ความต้องต้อง การมีไวรัส ความเสถียรของระบบ สำหรับการเข้าถึงข้อสนเทศภายใน การเล่น และ ภายในเว็บไซต์ GOLDENSLOT

4. ในกรณีที่ระบบการสื่อสารเกิดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวเลขแบบสุ่ม (RNG) เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณที่เป็นผลมาจากข้อผิดพลาดดังกล่าว และเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดิมพันดังกล่าว

5. GOLDENSLOT ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเดิมพันทั้งหมดหรือบางส่วนของของการเดิมพันที่ไม่ชัดเจน และจะทำให้การเดิมพันที่ไม่ชัดเจนเป็นโมฆะ การเดิมพันที่ไม่เหมาะสมจะได้รับประกาศให้เป็นโมฆะ

6. GOLDENSLOT จะไม่รับรองหรือการรับประกันโดยนัยหรืออย่างชัดเจน เกี่ยวกับการเล่น หรือการเข้าถึง ทางกฏหมายของคุณ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน เจ้าของสิทธิ์ ตัวแทน ผู้ทำการค้าร่วม บริษัทย่อย หรือ ร้านค้าปลีก และ เอเยนต์ของ GOLDENSLOT ก็ไม่ได้มีสิทธิ์ในการรับผิดชอบดังกล่าวเช่นกัน

7. การใช้งานของเว็บไซต์ GOLDENSLOT บริการกิจกรรมเล่น บริการ กิจกรรม บนอินเตอร์เน็ต ถือว่าท่านเป็นผู้รับความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียว กรณีที่ที่มีผู้พิพาทท่านจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบ และ การแก้ปัญหาดังกล่าวทางเดียวกรณีที่ท่านไม่พอใจคือ การพยุดการใช้งาน GOLDENSLOT หรือ ยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้เล่นของท่านเสีย

8. GOLDENSLOT จะไม่รับผิดในสัญญาการละเมิดประมาทหรืออย่างอื่น การสูญเสียการเรียกร้องความเสียหายหรือทางอ้อมใด ๆ ที่เกิดขึ้นค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดจากหรือในทางที่เชื่อมต่อใด ๆ กับการใช้งานของบริการหรือเว็บไซต์ของ GOLDENSLOT, ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับการสูญเสียของธุรกิจสูญเสียรายได้และ / หรือผลกำไรธุรกิจหยุดชะงักการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูลการสูญเสียของข้อมูลทางธุรกิจที่ค่าความนิยมอื่น ๆ การสูญเสียทางการเงินหรือผลสืบเนื่อง (แม้ในที่ที่เราได้รับแจ้งจากคุณความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว)

9. เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการสูญเสียของเนื้อหา ที่อัปโหลดหรือส่งผ่านการเล่นของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สาม หากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น หรือว่าการหยุดทำงานชั่วคราว หรือว่า “การเล่น” นั้นไม่ต่อเนื่อง

10. พนักงานของ GOLDENSLOT ผู้ถือใบอนุญาต ผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าส่ง บริษัทในเครือ บริษัทย่อย ผู้โฆษณา หรือหน่วยงานอื่น ๆ พันธมิตรสื่อ ร้านค้าปลีกและสมาชิกในครอบครัวไม่ได้รับสิทธิ์ในการเล่น

ลิขสิทธิ์และการเข้าถึงหน้าเว็บ

1. ผู้เล่นไม่ได้รับสิทธิที่จะใช้โลโก้ GOLDENSLOT , กราฟิก,ปุ่ม,ไอคอน,ชื่อทางการค้าเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิในชื่ออื่น ๆ กราฟิก, ข้อความ, เกมส์, แนวคิดหรือวิธีการใช้ที่อยู่ใน GOLDENSLOT .

2. คุณจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะใส่ GOLDENSLOT เพื่อความบันเทิงส่วนตัวของคุณเองที่ไม่ใช่มืออาชีพและที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ทางเข้าใด ๆ อื่น ๆ การเข้าถึงการใช้งานหรือนำมาใช้ใหม่ของ GOLDENSLOT หรือเว็บไซต์ GOLDENSLOT เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

3. ห้ามทำซ้ำคัดลอกโอนส่งผ่านรวบรวมดัดแปลงถอดชิ้นส่วน, การกระจายการเผยแพร่, การแสดง, การปลอมแปลงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์, การสร้างผลงานต่อเนื่องหรือการเก็บรักษา (หรือความช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกดังกล่าว) ของบางส่วนหรือทั้งหมด วัสดุและเนื้อหาในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก GOLDENSLOT เป็นสิ่งต้องห้ามยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตดังต่อไปนี้ GOLDENSLOT ยินยอมให้คุณจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือพิมพ์สำเนาหน้าเว็บเหล่านี้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ GOLDENSLOT ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เล่นคนใดพบว่ามีการฝ่าฝืนดังกล่าวข้างต้น

นโยบายป้องกันการฟอกเงิน

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เข้มงวดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยไปยังหน่วยงานในระดับชาติหรือท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเหล่านั้น และที่จะข้ามชาติทางการเงิน และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

2. การใช้เว็บไซต์นี้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อตกลงของคุณต่อไปนี้: หากกิจกรรมการใช้เว็บไซต์ของคุณ ที่เราพิจารณาแล้ว มีความสงสัยหรือมีความผิดปกติ เราจะรายงานกิจกรรมดังกล่าวของคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวมาในข้างต้น เราจะอธิบายและแจ้งให้คุณทราบ:

- เราจะรายงานคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- เราจะยกเลิกหรือปิดบัญชีของคุณ

- ระงับธุระกรรมทางการเงินในบัญชีดังกล่าว

- GOLDENSLOT จะปฏิเสธการลงทะเบียนของคุณและไม่ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากทางเรา

เบ็ดเตล็ด

1. คุณยอมรับว่าไม่มีหุ้นส่วนการจ้างงานหรือความสัมพันธ์ของหน่วยงานที่มีอยู่ระหว่างคุณและ GOLDENSLOT (หรือใบอนุญาตของ) ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือการใช้งานเว็บไซต์บริการเล่นและ / หรือซอฟแวร์ของ GOLDENSLOT

2.หากมีความสับสนในข้อตกลงและเงื่องไขนี้แนะนำให้เลือกเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ

3.หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย รวมถึงการสละสิทธิการรับประกันและข้อจำกัด ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ข้างต้นที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ จะถูกแทนที่โดยเงื่อนไงที่ถูกต้อง เงื่อนไงที่ตรงกับบทบัญญัติเดิมของข้อกำหนดและเงื่อนไงจะยังมีผลบังคับใช้

4. GOLDENSLOT สงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตาม “เงื่อนไขและข้อตกลง” การใช้บริการ

5.ความล้มเหลว GOLDENSLOT ที่จะบังคับใช้ในเวลาใด ๆ ของบทบัญญัติของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีทางที่จะตีความว่าจะเป็นการสละสิทธิ์ปัจจุบันหรือในอนาคตของบทบัญญัติดังกล่าวหรือในทางใดทางหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะบังคับใช้แต่ละคนและทุกบทบัญญัติดังกล่าว หลังจากนั้น

6. การไม่ปฏิบัติตาม ความล่าช้า หรือ การเพิกเฉย ถือว่าท่านได้ละเมิดข้อตกลงนี้ และ ความล้าช้า หรือ การเพิกเฉยดังกล่าว ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ GOLDENSLOT